NESPRÁVNY EMAIL ALEBO HESLO.
ZABUDLI STE HESLO?

PODPORA


Čo je doména


Počítače na internete medzi sebou komunikujú prostredníctvom čísiel, tzv. IP adries. Pre ľudí je sú však tieto čísla nezrozumiteľné a pre pohodlné používanie nepoužiteľné, preto ich nahrádzajú domény. Internetová doména je unikátny názov, ktorý jednoznačne identifikuje vašu web stránku na internete. Je to tiež adresa, ktorú napíšete do prehliadača, keď sa na konkrétnu web stránku chcete dostať. Doménové meno je tvorené niekoľkými časťami, najčastejšie tromi, oddelenými bodkou napr. www.vasa-firma.sk.

Doména najvyššej úrovne

Doména najvyššej úrovne tzv. TLD (Top Level Domain) tvorí poslednú časť doménového mena (u nás tiež označovaná ako koncovka). Predstavuje najvyšší stupeň v medzinárodnom systéme domén. TLD domény sa delia na národné, označujúce vzťah k určitej krajine alebo EÚ (napr. sk, cz, hu, at, eu) a generické domény, ktoré sú všeobecného charakteru (napr. com, net, org). Každá TLD doména má svojho správcu, ktorý určuje pravidlá jej registrácie. Pre slovenské domény je to spoločnosť SK-NIC a.s.

Doména druhej úrovne

Doména druhej úrovne je samotný názov, ktorým je identifikovaná vaša web stránka. Často sa jedná o názov firmy alebo produktu. Správny výber domény je jedným z dôležitých faktorov, ktoré ovplyvňujú úspech webstránky na internete. Niekoľko tipov ako vybrať doménu nájdete na našom blogu.

Doména tretej úrovne

Doména tretej úrovne tzv. subdoména vzniká rozšírením doménového mena o ďalšiu úroveň. Bežne je vľavo od domény druhej úrovne umiestnený text "www" avšak je možné ho nahradiť ďalším názvom a na tejto subdoméne umiestniť samostatnú stránku nezávislú od stránky umiestnenej pod doménou druhej úrovne napr. na www.vasa-firma.sk máte umiestnenú firemnú stránku a na shop.vasa-firma.sk elektronický obchod.